Wilma Kossen

Breincommunicatie

Wilma Kossen: Wie ben ik

Inspirerend en confronterend. Altijd op zoek naar de kern van het vraagstuk. Samenwerken met Wilma Kossen vraagt reflectievermogen en durf. Waar zij adviseert, traint of coacht ontstaat beweging.

Wilma gelooft in de veranderkracht van mensen en organisaties. Door samen te ontdekken waar mensen energie van krijgen. En waar de blokkades zitten die verandering tegenhouden. Daarbij maakt zij gebruik van de nieuwste inzichten uit de psychologie en breinwetenschappen rond gedragsverandering. Haar aanpak is praktisch en resultaatgericht.

Samen met Arja Dijkhout en Yvette Leuftink ontwikkelde Wilma de nieuwe specialisatie breincommunicatie ®. En het model de Zevenster, een handleiding voor effectieve communicatie bij gedragsverandering. Zo zorgt zij ervoor dat u hoort bij die 30% van de organisaties waar een verandertraject wel succesvol verloopt.

Wilma Kossen is eigenaar van Kossencom Advies, Training & Coaching.

Advies

Ik gebruik de nieuwste inzichten in de werking van ons brein. Hierdoor kan communicatie veel gerichter worden ingezet ter ondersteuning van gedragsverandering.

Meer informatie

Training

Mijn trainingen leveren een directe bijdrage aan uw organisatiedoelstellingen en de gewenste gedragsverandering. Ze zijn toegespitst op de alledaagse werkpraktijk en leveren een hoog leerrendement op.

Meer informatie

Coaching

Kort, krachtig en praktisch, dat is mijn stijl van coachen. Veranderingen in gedrag zijn snel zichtbaar en voelbaar.

Meer informatie

De Zevenster

Effectieve communicatie
bij gedragsverandering

De Zevenster is een handleiding voor effectieve communicatie bij gedragsverandering. 

 De naam ‘Zevenster’ ontleenden we aan een bloeiende plant met zeven kelkbladen. Het getal zeven is belangrijk. Aangetoond is dat de gemiddelde volwassene tegelijkertijd zeven stukjes informatie kan vasthouden in het bewustzijn.

Lees meer over
deze handleiding
Geslaagde Logeionbijeenkomst Breincommunicatie, taal & gedrag
Boek op basis van breininzichten Zelfcoaching voor communicatie-professionals
Gemeente Arnhem
Dementie Twente
Provincie Gelderland
TOON meer
nieuws | klanten

Dit ben ik

Wilma Kossen
Jarenlange ervaring

Wilma Kossen

Bel Wilma op:
06 - 224 710 82
wilma@kossencom.nl
twitter linkedin

Vakprijzen

Wilma ontving verschillende vakprijzen voor het werk dat zij verrichtte voor haar inspirerende opdrachtgevers:

 • Nominatie Galjaardprijs 2015: voor ontwikkelen nieuw vakgebied breincommunicatie.
 • Europeen Design Award: voor de huisstijl van zorginstelling ASVZ.
 • Gehandicaptenzorgprijs 2010, voor de koffer ‘Kinderen Waar Kies Ik Voor’ van ASVZ.
 • Gehandicaptenzorgprijs 2012: voor ontwikkelen boek, website en trainingsaanbod behandelmodel Triple-C (voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen). Voor zorginstelling ASVZ.
 • International Creative Excellence Award: voor de personeelswervingscampagne van ASVZ.
 • Prof. dr. Mastenbroek Publicatieprijs 2010-2011: voor artikel ‘Kernwaarden als veranderstrategie. Praktijkcase Woningcorporatie De Goede Woning’.
 • De Prijs voor het Best Verzorgde Boek: voor Jubileumboek Woningbouwvereniging Groningen en Woningstichting Gruno.
 • Breincommunicatie werd in 2012 genomineerd voor de Van Speijck Innovatieprijs.
 • Fontys Onderzoeksprijs (2013) voor bijdrage boek ‘Communicatiestrategie’ van Wil Michels.

Loopbaan

Wilma Kossen begon haar loopbaan als redacteur bij de KRO. Zij maakte in 1990 de overstap naar de communicatieafdeling van de Nationale Woningraad. Managementervaring deed zij op als manager van de afdeling Communicatieadvies van adviesbureau Nestas Communicatie en als hoofd van de communicatieafdeling van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Wilma Kossen verbond zich in 1999 als senior adviseur aan adviesbureau Vannimwegen. Van 2002 tot september 2010 was zij partner bij dit bureau. In 1999 richtte ze Kossencom Advies, Training & Coaching op.


Opleiding

Wilma Kossen studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze behaalde de volgende vakdiploma’s:

 • Communicatiemanagement (Beroepsniveau D)
 • Master Corporate Communicatie (Management Studiecentrum Nijenrode)
 • Communicatieadviseur (Beroepsniveau C)
 • Communicatiemedewerker (Beroepsniveau B)

Ze volgde trainingen op het gebied van Ontwikkelingspsychologie, Mentaliserend Coachen, Mindfulness, Storytelling, Creatief Denken en Nieuwe Media.Contact

Kossencom Advies, Training & Coaching

Sophialaan 27
3743 CV Baarn
06 - 22 47 10 82
wilma@kossencom.nl